Voor nu en voor later


Blijf maar stil
en lig
in de lange nacht
omringd door
sterren en planeten
en nog veel meer
dan wij nu weten.

Blijf maar stil
ook al stormt het buiten.
De stilte is in jou.

Blijf maar stil
en luister naar het donker.
Dit is de nacht der nachten
zoals altijd
ook als we het niet weten.

Blijf nog maar even stil
in overgave
voordat de nacht
zich overgeeft
aan de dag.

Voordat de stilte
tijdelijk vervaagt
en overgaat in een
nieuwe beweging
een nieuwe tijd
een nieuw jaar.